About

Liễu Vy

Bio: Đây là blog của một đứa thần kinh hơi có vấn đề chút xíu, con này nó kiếm cơm bằng cách viết truyện (hơi lười tý :3 ) và làm video, bây giờ nó đang nghiện A3 Manga khủng khiếp luôn (ko bt tương lai thế nào) vì vậy nên có thánh nào cùng chí hướng thì làm ơn cho nó cái follow. Những lời tự bạch của con điên này đến đây là hết ạ

View complete profile

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s